خدا همین نزدیکی هاست

GOD IS NOW HERE

یه قول یکی ...


فردی از حکیمی پرسید :

 روی نگین انگشترم چه بنویسم که ،

وقتی شادم وهم وقتی که ناراحتم به آن بنگرم

 حکیم گفت : بنویس میگذرد......تاریخ ارسال: 24 شهریور 1390 ساعت 20:17 | نویسنده: Muhammad | چاپ مطلب
نظرات (21)
25 شهریور 1390 10:31
علیرضا [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام بسیار قشنگ بود ممنون
25 شهریور 1390 11:40
لیلا [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام چی رو یکی یکی امتحان کنید؟؟؟؟
پاسخ:
سلام
منظورم همون 5 روشی بود که نوشتید.

شاد باشید.
25 شهریور 1390 12:16
لیلا [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
اهان
معذرت میخوام.
پاسخ:
عیبی نداره
25 شهریور 1390 21:51
پریسا [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
_________$$$$$$$$$$
____________$$$$$$$$$$$
_____________$$$$$$$$$
_____$$$$$$_____$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$__$$$$$$_____$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$_________$
___$$$$$$$$$$$$$$$$______$__$
___$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$_$
___$$$$$$$$$$$__________$$$_$_____$$
____$$$$$$$$$____________$$_$$$$_$$$$
______$$$__$$__$$$______________$$$$
___________$$____$_______________$
____________$$____$______________$
_____________$$___$$$__________$$
_______________$$$_$$$$$$_$$$$$
________________$$____$$_$$$$$
_______________$$$$$___$$$$$$$$$$
_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______________$$_$$$$$$$$$$$$$$__$$
_______________$$__$$$$$$$$$$$___$_$
______________$$$__$___$$$______$$$$
______________$$$_$__________$$_$$$$
______________$$$$$_________$$$$_$_$
_______________$$$$__________$$$__$$
_____$$$$_________$________________$
___$$$___$$______$$$_____________$$
__$___$$__$$_____$__$$$_____$$__$$
_$$____$___$_______$$$$$$$$$$$$$
_$$_____$___$_____$$$$$_$$___$$$
_$$_____$___$___$$$$____$____$$
__$_____$$__$$$$$$$____$$_$$$$$
__$$_____$___$_$$_____$__$__$$$$$$$$$$$$
___$_____$$__$_$_____$_$$$__$$__$______$$$
____$$_________$___$$_$___$$__$$_________$
_____$$_$$$$___$__$$__$__________________$
______$$____$__$$$____$__________________$
_______$____$__$_______$$______________$$
_______$$$$_$$$_________$$$$$$$__$$$$$$

آپمممممممم
25 شهریور 1390 22:34
باران [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر

888888888888888888
888888888888888888
______888888
______888888
______888888
______888888
______888888
______888888
______888888
______888888
888888888888888888
888888888888888888


@...............@..........@............@@@@@..........@
@@..........@@......@.....@......@..........@......@....@
@.@........@.@....@.........@....@..........@....@........@
@..@......@..@....@@@@@......@@@@@....@@@@@
@...@....@...@....@.........@................@....@.........@
@....@..@....@....@.........@................@....@.........@
@.....@@.....@....@.........@................@....@.........@
@......@.......@....@.........@................@....@.........@
26 شهریور 1390 02:12
مهرداد [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
خوب موقع خوشی ها که این جمله مناسب نیستش که!!
خوشی ها نگذرن بهتره
پاسخ:
والا باید اینو به حکیم بگی
26 شهریور 1390 09:21
Ziba [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
محمد الکی که نمیگذرد
این گذشتنم شاید با تلخی باشه تو اون لحظه های سخت این جمله هیچ وقت تسکین بخش نیست

ولی واقعا حقیقته
پاسخ:
میگذره اما به کندی

آره اینم یه حرفیه

100 در 100
26 شهریور 1390 09:21
Ziba [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
محمد میگم انگستر مایه داری رو میکنی ها

بابا مکروه واسه اقایون طلا

نشنیدی
پاسخ:
ما اینیم دیگه

انگشتر طلا بر مردان حرامه نه مکروه

زیاد شنیدم
26 شهریور 1390 09:23
Ziba [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
حالا از کجا اوردی
دروغ ممنونع
من که میدونم از گوگل کش رفتی واقعا که تو هر روز با گوگل سر دشمنی داری یا میترکونیش یا میچرخونیش
حالا عکس از توش ور میداری
پاسخ:
از گوگل یار دیرینه ام
من اردات خاصی به این گوگل دارم
برا همین از این شوخی های وحشتناک باهاش میکنم

26 شهریور 1390 09:24
Ziba [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
یه لحظه دقت کردم دید عجب ممنوع رو جالب نوشتم ولی خب دیگ دیگ فرستاده شده بود
گفتم بگم فک نکنی

مث طو بصواتم
پاسخ:
اتفاقا من همون ممنوع خوندم بعد که این نظر رو خوندم دقت کردم دیدم
که آره ممنونع نوشتی
نه فکر بد چیه

26 شهریور 1390 11:30
tanha [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
_†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††††‡¶¶¶¶‡†††††††††‡‡‡†
__†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††††‡¶¶¶¶‡††††††††††††‡‡‡†
___‡8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†8¶¶¶8‡‡††††††††††††††††††
___†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†‡¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†
____‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡888‡‡‡‡‡‡
____‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡8¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
_____†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡8‡‡‡88‡‡‡‡‡88‡‡‡‡‡‡¶¶¶¶¶¶¶8‡†
____††‡‡‡88888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡88‡8888‡‡8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8†††
____‡¶¶¶¶¶¶¶888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡888¶¶¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡†††
___†¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡‡‡†††‡‡‡88¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8¶¶‡‡†‡††††
____8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡†††††††‡88¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡††††††
____†¶¶888888¶¶¶¶8††††††††††‡‡‡‡†888‡‡‡‡‡‡†‡††††††††
_____‡¶8888888¶¶¶¶†††††††††‡††††‡†‡‡‡†‡†††††††‡†††††
_______¶¶¶888¶¶¶¶¶‡††††††‡††††††††††††††††††††††††††
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡††††††††††††††††‡‡‡‡†††††††††††††
_________¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡‡‡††††††††††††‡‡‡‡‡‡†††††††††††
__________8¶¶¶¶88‡†††††‡‡‡†††††††††‡‡‡‡‡‡†††††††††††
___________¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡††††††††‡‡‡‡‡‡‡‡††††††††††
___________‡‡‡‡‡‡††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††‡††
___________‡†‡‡‡‡†‡‡‡††††‡‡†††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††
___________‡‡‡‡‡‡8‡8‡8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡††
___________‡‡‡8888¶8¶¶‡¶¶¶‡†‡88‡‡†††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
___________‡88888¶¶¶¶¶¶¶¶88‡‡‡‡††‡†‡‡††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
___________‡8¶88¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡†††‡††‡††‡‡††8¶88‡‡‡‡‡
____________‡¶¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡†††‡†††††††††‡‡‡¶¶¶88‡‡
_____________†¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡‡‡†‡8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶†‡‡‡‡
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶‡¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶888‡††8‡88†††‡‡‡‡
________________†¶¶¶¶¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡‡††‡‡88‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡
___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡8888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
____________________‡¶¶¶¶¶¶†8‡‡88‡8888888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
_____________________†8¶¶¶¶88888¶¶¶¶¶¶¶8‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††
______________________†‡¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶888‡‡‡‡‡‡‡8888
________________________†8¶¶¶¶¶¶¶¶¶88‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡88‡8¶
__________________________†¶¶¶¶¶¶888‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡888¶¶

سلام آپم بیا
یادت نره ها؟
نظرم یادت نره
پاسخ:
سلام
باشه میام
26 شهریور 1390 13:16
نونوچه ㋡ [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
یووووووووووووووووووووووووووووووهووووووووووووووووووووو بازم گنده لات نت اومده
می نویسممممممممممممممممممم نونوچه قهرمان
سالار نونوچه های ایران
26 شهریور 1390 15:02
انگشت دونه [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام
خوبین؟
فک کن اگه روزای سخت نگذره چی میشه.
وقتی که شادی اصلا متوجه گذشت زمان نیستی.
ولی این روزای سخته که آروم میرن.
خدا رو شکر
پاسخ:
سلام
شکر بد نیستم شما چگونه ای؟
آدم آرزوی مرگ میکنه
موافقم
هییییی روزگار

شکر
26 شهریور 1390 15:25
انگشت دونه [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
ممنون که سر زدین ولی حقشون بوده
پاسخ:
خواهش می کنم....
26 شهریور 1390 17:25
انگشت دونه [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
خب تقصیر خودشون بوده که اذیت میشدن
1. من کوچکتر از همشون بودم تو بازیا
2. موهامو میکشیدن
و خیلی دلیلای دیگه
پاسخ:
عجب
26 شهریور 1390 22:05
یه قطره از ستاره [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام

بله همیشه میگذره

گاهی دیر میگذره و گاهی زود و می شود :

ناگهان چه زود دیر میشود ......
27 شهریور 1390 14:21
باران [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام این لوگومونه بذار تو وبت

<P align=center>
<a target="_blank"target="_blank" href="http://baran-ensi.blogfa.com/">
<img border="0" src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/47gb04nhz13ujfz00f.jpg " width=160><p align="center">
<font face="Tahoma"><span style="text-decoration: none"> BarAN & eNSi</span></font></p>
<p></a>
</P>
30 شهریور 1390 01:24
Ziba [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سیلام محمد
پاسخ:
علیکم السلام
6 مهر 1390 00:45
Ziba [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
این و رحمة الله رو یادت رفت برادر
پاسخ:
آره راس گفتی
6 مهر 1390 21:28
دانش دوست ما [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام ، خیلی قشنگ بود
راستی ؟؟؟
من اوووووووووووووومدم ...
ممنونم از نظراتون ، شرمندمون کردین
آپ کردم ، یه سری بزنین
فعلا
پاسخ:
سلام...
به به رسیدن بخیر

خواهش میکنم...اختیار دارین
باشه یه سر میام
17 مهر 1390 22:17
رویا [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام. ممنون که بهم سر زدین. امشب خیلی به دعتون نیاز دارم. تورو خدا دعاش کنید.
کاش این نیز بگذرد ولی به خوبی...
پاسخ:
سلام..خواهش می کنم... باشه حتماً

انشاءالله...
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد